Tekniska dokument från Balkongföreningen

Tekniska anvisningar Sverige

Tekniska Anvisningar Sverige Februari -21

Tekniska anvisningar Sverige Brand

Tekniska Anvisningar Brand Sverige April 2022 Skyddad
Analytisk branddimensionering Sverige Februari 2021

Rapporter Analytisk branddimensionering 

2P06765 Enclosed Balcony Temperature Test
Jörgen Thor; Bärverk till balkonger. Brandskyddslaget, rapport 2020-12-15