Kvalitet, säkerhet
och kompetens
i varje moment

Balkongföreningen har sedan 2007, tillsammans med medlemsföretagen utvecklat en branschstandard för montage av räcken, balkonger och inglasningar i fastigheter. Syftet är att medlemsföretagen och dess underentreprenörer ska arbeta efter normgivande metoder och material för att hålla den bästa kvalitet i branchen.

Ta del av vår projektkunskap

Balkongföreningen bistår gärna din bostadsförening med kompetens för nybyggnation eller renovering. Det kan handla om att vi hjälper er med delar i upphandlingen och projekteringsarbetet eller med besiktningar och kontroller. Kontakta oss gärna via länken så återkommer en sakkunnig representant till dig.

Ta del av vår projektkunskap

För att säkerställa säkerhet och kvalitet i alla led, från projektering till montage, auktoriserar Balkongföreningen entreprenadföretag som arbetar med montage av plattor, räcken och inglasningar till balkonger.

BFQ-märket, en symbol för en säker balkong av hög teknisk kvalitet, en kvalitetssymbol för såväl byggherrar som för boende.

Balkongföreningens medlemmar är marknadsledande i Sverige och Norge.

Balkongföreningen i Norden arbetar för en hög tillverkningskvalitet hos medlemsföretagen, från projekteringen och konstruktionen till monteringen på plats. Mer information om Balkongföreningens medlemmar hittar du här.

Detta sker genom:

  • kompetenshöjning genom samverkan mellan företagen
  • dimensionering genom branschgemensamma anvisningar
  • omfattande kontrollverksamhet för att se till att normer och bestämmelser följs och att kvalitén säkras genom såväl internkontroller som externa opartisk kontroller.

Bli medlem i Balkongföreningen

Bli en kugge i branschföreningen som bidrar till kompetenshöjning genom samverkan.

Medlemskapet erbjuder nya möjligheter till många uppdrag:
• Få tillgång till kunskapsdatabas
• Plats i tekniska och entreprenad kommiteen
• Fri rådgivning
• Vi bistår vid besiktning
• Gemensam marknadsföring
• Möjlighet att få auktorisation för era montageföretag.