Kvalitet, säkerhet
och kompetens
i varje moment

Balkongföreningen har sedan 2007, tillsammans med medlemsföretagen utvecklat en branschstandard för montage av räcken, balkonger och inglasningar i fastigheter. Syftet är att medlemsföretagen och dess underentreprenörer ska arbeta efter normgivande metoder och material för att hålla den bästa kvalitet i branchen.

Ta del av vår projektkunskap

Balkongföreningen bistår gärna din bostadsförening med kompetens för nybyggnation eller renovering. Det kan handla om att vi hjälper er med delar i upphandlingen och projekteringsarbetet eller med besiktningar och kontroller. Kontakta oss gärna via länken så återkommer en sakkunnig representant till dig.´

Balkongföreningen BFQ-certifiering

Auktorisation av montageföretag

För att säkerställa säkerhet och kvalitet i alla led, från projektering till montage, auktoriserar Balkongföreningen entreprenadföretag som arbetar med montage av plattor, räcken och inglasningar till balkonger.

BFQ-märket, en symbol för en säker balkong av hög teknisk kvalitet, en kvalitetssymbol för såväl byggherrar som för boende.

Balkongföreningens medlemmar är marknadsledande i Sverige och Norge.

Balkongföreningen i Norden arbetar för en hög tillverkningskvalitet hos medlemsföretagen, från projekteringen och konstruktionen till monteringen på plats. Mer information om Balkongföreningens medlemmar hittar du här.

Detta sker genom:

  • kompetenshöjning genom samverkan mellan företagen
  • dimensionering genom branschgemensamma anvisningar
  • omfattande kontrollverksamhet för att se till att normer och bestämmelser följs och att kvalitén säkras genom såväl internkontroller som externa opartisk kontroller.

Bli medlem i Balkongföreningen

Bli en kugge i branschföreningen som bidrar till kompetenshöjning genom samverkan.´

Medlemskapet erbjuder nya möjligheter till många uppdrag:
• Få tillgång till kunskapsdatabas
• Plats i tekniska och entreprenad kommiteen
• Fri rådgivning
• Vi bistår vid besiktning
• Gemensam marknadsföring
• Möjlighet att få auktorisation för era montageföretag.

Login
Forgot Password?
Create an Account! [ x ]

Create an Account!Want to Login? [ x ]

forgot password?


[ x ]